Башҡортостан Республикаһы Дәүләкән
районы муниципаль район хәкимиәте
Дәүләкән биләмә-ара үҙәк
китапханаһы муниципаль бюджет учреждениеһы
Герб
Муниципальное бюджетное учреждение
Давлекановская межпоселенческая Центральная библиотека
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Племя юрматы

  1. РОД ҡармыш [кармыш]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л с н и я: айытҡол[аиткул], атҡҡобәк [аккубяк], абыҙ [абыз], бикйән [бикзян], ибрай [ибрай], ҡоҙаш [кудаш], куҫәр[кусяр], ҡара-төйәк [кара-туяк], ҡабырга [кабырга], ҡалмаҡ [калмак], ҡалмыш [калмыш], муҡшы [мокша], сәҙе [саде], haҙ [саз], һикһәнтойак [сиксянтояк], тоңғатар [тунгатарI, һарҡай [саркай], әтәмәс [этэмэс].

  1. РОД  мишәр-юрматы [мишар-юрматы]

 Р о д о в ы е  подразделен и я; баҡай [бакай], маҡар [макар], сөңкә [сункэ].

  1.  РОД  ноғай  юрматы  [ногай-юрматы]

 Р о д о в ы е   п о д р а з д е л е н и я: арлар [арлар], йыуаннар [ юаннар], йәйен [йэйен], моғаш [мугаш].

  1.  РОД тәлтем [тальтим]

Р о д о в ы е   п о д р а з д е л е н и я: аҙнай [азнай], айыт [аит], айыу [аю], башҡорт [баш­кир], бишҡаҙаҡ [бишкабак], бөрйән [бурзян], гәбйәлил /габзалил], дауьп [даут], илсектимер [ильсектимр], ишморат [ишмурат], йәлембәт [елембет], ҡайнау [кайнау], ҡалмаҡ [калмак], ҡаныҡай Iканыкай], кара [кара], ҡармыш [кармьш], ҡасым [касым], ҡозғон [кузгун], ҡыҙыл-баш [кызылбаш], ҡырау [кырау], минзәлә [минзеля], мыши [мышы], омотбай [уметбай], өсән [усеп[, саран [саран], торҙаҡын [турдакын], хөсәйен [хусиин], һалабаш [халабаш], шакир [шакир], шәкәр [шэкэр], әйетҡол [айткул], юлдашбай [юлдашбай], юрматы [юрматы], ярылҡап [ ярылкап ], яугилде [яугильде].

  1. РОДтәтәгәс [татигас]

Р о д о в ы е  п о д р а з д е л е н и я: айтуған [айтуган], алатүбә [алатубэ], ҡалмаҡ [калмак], ҡортлас [кортлас], мерәтәк [мерзтэк], сүрә [сурэ], сәлеш [сэлеш], сәтәй [сэтэй], табылды [табылды], төйелдәк [тейелдэк].

  1. РОД юрматы [юрматы]

 Р о д о в ы е   п о д р а з д е л е н и я: айбаш [айбаш], айыу [аю], айыусы [аюсы], бикәй [бикей] , биккниндәр [биккининдар], бишөйлө [бишэйлэ], аҙнабай [азнабай], боҫҡон [бускун],  бөрйән [бурзян], бәпкә [бэпкэ], илсеғол [ илсегул], ирәле [ирале], иҫәнбирҙе [исянбирде],  йомаҡ [юмак[, көзә [кэлэ], ҡаҙаҡҡол [казаккул], ҡалмаҡ [калмак], ҡарабилғау [карабильгау], ҡара [кара], ҡарға [карга], ҡашҡаймаҡ [кашкаймак], ҡоҙаш [кудаш], коҙғон [кузгун], ҡолтай [кул- тай], көҫәпәй [кусяпэй], көҙәй [кудеи], ҡуян [куян], кәсим [кэсим], майрыҡ [майрык], мостафа [мустафа], муллаҡай [муллакай], муса [муса], салдый [салдый], серек [серек], сибек [сибек], сыуашай [сувашай], сәтәй [сэтэй], табын [табын], таҙ [таз], торна [турна], тубай [тубай], тыҙым [тызым], уpaҡай [уракай], узбәк [узбек], шалауар [шалавар], шурәле [шурале], шымтыр [шымтыр], юлдаш [юлдаш], юлый [юлый], юрматы [юрматы], яҡшембәт [якшембэт].